سوالات مربوط به کارگاه آشنایی با حسابرسی و اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

قابل توجه همکاران مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد :دوره دوم کارگاه آموزشی دارای مجوز نوع اول از تاریخ 96/9/18لغایت 96/9/25بصورت حضوری در مدیریت بودجه دانشگاه برگزار میگردد .

سوالات آزمون و دوره کارگاه روشهای بودجه ریزی

قابل توجه همکاران مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد : دوره کارگاه آموزشی دارای مجوزنوع اول از تاریخ 96/8/27لغایت 96/9/5 بصورت حضوری در مدیریت بودجه دانشگاه برگزار میگردد.

جهت مطالعه بخشنامه بودجه سال 97 و پیوست های آن لطفا به قسمت قوانین و مقررات مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد مراجعه نمایید .

تفاهم نامه داخلی فصل آموزش عالی سال 96دانشگاه

تفاهم نامه داخلی فصل بهداشت و درمان سال 96

توجه :لطفا جهت مشاهده دستوالعمل کاهش تصدی گری خدمات سلامت به بخش قوانین و مقررات مراجعه فرمایید .

توجه : لطفا کلیه واحدها نسبت به تکمیل فرم درخواست وجه از ستاد ،قبل از پانزدهم هر ماه اقدام فرمایند .

جهت مشاهده نامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و اعتبارات فصل آموزش عالی و بهداشت سال 96 در قسمت قوانین و مقررات مراجعه فرمایید .


فرم نماینده حقوق و دستمزد بهداشت و درمان و آموزش عالی