شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵, ۱۸:۴۸
جستجو
 
Email

 e-mail

لایحه سال 96 کل کشور
لطقا جهت دسترسی به فایل مربوطه به قسمت قوانین و مقررات توجه فرمایید .
تفاهم نامه داخلی بخش آموزش عالی سال 95
تفاهم نامه داخلی بخش بهداشت و درمان سال 95
فرم نماینده حقوق و دستمزد بهداشت و درمان و آموزش عالی