مسئول نقلیه: سید جلال تهامی

تعداد راننده­ها: 42 نفر