معرفی

دکتر ایمانی

 

دکترفریبرز ایمانی

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

 

متخصص رادیولوژی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سنوات گذشته

 ریاست بیمارستان شهید چمران شهرستان کنگاور

ریاست شبکه بهداشت و درمان  شهرستان کنگاور

۲ دوره به عنوان عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی(انتخابات اخیر به عنوان منتخب اول موفق به کسب رای اعتماد پزشکان)

 

اهداف معاونت

 

این معاونت مصمم است با بکارگیری کارآمدترین سیستمها و روشهای مدیریت و علوم اداری و با ملاحظه محوری بودن نیروی انسانی در توسعه سازمانی و با عنایت به اعتلاء و رشد معنوی کارکنان٬ انعطاف پذیری٬ عدالت٬ پویایی٬ کارآیی٬ اثربخشی٬ نوآوری٬‌خلاقیت٬ مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات در جهت حمایت از فعالیتهای کلی دانشگاه اقدام نماید.