دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

استخدام

 

"اطلاعیه"

به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی تاریخ 1396/10/1 دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني  می رساند زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون یادشده از روز سه شنبه 1396/9/28 لغایت ساعت ۲۴ روز پنجشنبه 1396/9/30 می باشد.

لذا داوطلبان مذکور می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه  به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

فرم مشاغل بند الف ماده 1 کارگری

فایل مشاغل کارگری