معرفی مدیر


خانم نصرتی

 

  نام و نام خانوادگی : الهه نصرتی

سمت : مدیر منابع انسانی دانشگاه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

چکیده ای از مسئولیت های قبلی :

رئیس اداره کارگزینی

رئیس گروه کارشناسان تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و آموزش

معاون مدیر منابع انسانی

مسئول امور بانوان و خانواده و عضو شورای فرهنگی دانشگاه

مدیر منابع انسانی

دبیر کمیته سرمایه انسانی

عضو کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

عضو کارگروه کاهش تصدی گری خدمات سلامت

عضو کمیته پایش، اصلاح، فرآیند و بهبود ساختار دانشگاه

عضو کمیته احداث، تجهیز و توسعه واحدهای بهداشتی درمانی شبکه های تابعه

تلفن : 38358247 - 083

معرفی نیروی انسانی

 

نیروی انسانی هرسازمانی جزء سرمایه های اصلی آن دستگاه بوده و وظیفه خطیر مدیریت نیروی انسانی ، تامین وتوزیع ونگهداری این سرمایه های مهم با طراحی شغل و ایجاد انگیزش های مناسب به لحاظ ارتقاء وتعهد و وفاداری آنان می باشد تا بر این اساس مدیران بتوانند با تعانل و برقراری روابط ارزنده با پرسنل زیرمجموعه خود اهداف سازمان را با توجه محدودیتهای منابع و استفاده حداکثری از خدمات این عزیزان به سرانجام رسانند.


شرح وظایف

 

·        اجرای قوانین وآئین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی وغیرهیات علمی

·        اداره امور استخدامی طبق مقررات وآئین نامه های مربوط

·        تهیه وپیشنهادسیستم تشویق وتنبیه کارکنان به منظور رعایت عدالت اداری

·        انجام مراحل استخدام،حقوق ومزایا،مرخصی ها ،مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان ، ماموریت آموزشی ونقل وانتقال کارکنان

·        انجام مراحل بازنشستگی کارکنان

·        ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری دانشگاه به منظور پیشبرد هدفهای جاری دانشگاه در امور اداری

·        رعایت حقوق قانونی کارکنان دانشگاه وجلوگیری از تضییع حق آنان

·        تهیه احکام ارتقاء طبقه ورتبه کارکنان

 

·        نگهداری وتنظیم آمار واطلاعات مربوط به کارکنان دانشگاه