کارکنان - مشاهده مشخصات

حسن بیات
تاسیسات - کارشناس تاسیسات مکانیک

Baccalaureate

tasisatemekaniki.blogfa.com

09354649589

31

 فارغ التحصیل رشته ریاضی فیزیک 

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک -تاسیسات حرارتی وبرودتی از دانشگاه سراسری شهید رجایی تهران

عضو انجمن تاسیسات حرارتی وبردتی ایران

عضو انجمن انرژی های نو ایران

عضو نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه ودارای پروانه اشتغال مهندسی

سرپرست تاسیسات مکانیکی شرکت پیاب سازه گستر در پروژه 504 واحدی مسکن مهر شهرک تلاش کرمانشاه

طراح سیستم های تهویه مطبوع مسکونی وصنعتی واداری وبیمارستانی.

طراح سیستم گرمایش از کف با نرم افزار های به روز دنیا

طراحی سیستم های بخار 

مسلط به نرم افزار ها office واتوکدو...

محاسب وطراح ونظارت ومتره وبرآورد تاسیسات مکانیکی پروژه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

ارسال ایمیل

ارسال پیام به حسن بیات