چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۵, ۲۱:۴۳
جستجو
 
Email

 e-mail

رئیس
قباد فریدونی [ مدیر عمرانی دانشگاه ]
معاون
محمد رضا رادمنش [ معاون ]
دفتری
مسئول بایگانی
نامه رسان
خلیل ظاهری [ نامه رسان ]
مسئول دفتر
همایون سوزنی [ منشی دفتر مدیریت عمرانی ]
کارشناسان
عمران
احمد بابایی [ کارشناس عمران ]
سجاد پاک روش [ کارشناس عمران ]
جهانگیر ملکشاهی [ کارشناس عمران ]
زینب خانمرادی [ کارشناس عمران ]
امیدرضا الماسیان [ کارشناس ارشد عمران ]
معماری
رامین احمدی [ کارشناس معماری ]
هانیه تاسفی [ کارشناس معماری ]
بهروز محمدی [ کارشناس معماری ]
علیرضا یزدانی [ کارشناس معماری ]
تاسیسات
حسن بیات [ کارشناس تاسیسات مکانیک ]
وحید جلالی [ کارشناس تاسیسات برق ]
مهدی گنجی [ کارشناس تاسیسات مکانیک ]
یزدان نویدی [ کارشناس ارشد تاسیسات برق ]
کاردان ها
عمران
یداله تیموری [ کاردان عمران ]
تکنسین
تاسیسات
عبدالمجید دریاباری [ تکنسین تاسیسات ]
ساختمان
علی اکبر حسنی [ تکنسین ساختمان ]