سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۰۸:۲۱
جستجو
 
Email

 e-mail

رئیس
رامین احمدی [ مدیر عمرانی دانشگاه ]
معاون
بهروز محمدی [ معاون ]
دفتری
مسئول بایگانی
فرزاد محمدیانی [ مسئول بایگانی ]
نامه رسان
خلیل ظاهری [ نامه رسان ]
مسئول دفتر
همایون سوزنی [ منشی دفتر مدیریت عمرانی ]
کارشناسان
عمران
امیدرضا الماسیان [ دکتری عمران ]
محمد رضا رادمنش [ کارشناس ارشد عمران ]
سجاد پاک روش [ کارشناس عمران ]
جهانگیر ملکشاهی [ کارشناس عمران ]
زینب خانمرادی [ کارشناس عمران ]
معماری
شیلان لرستانی [ کارشناس ارشد معماری ]
رامین احمدی [ کارشناس ارشد معماری ]
هانیه تاسفی [ کارشناس ارشد معماری ]
بهروز محمدی [ کارشناس ارشد معماری ]
علیرضا یزدانی [ کارشناس ارشد معماری ]
تاسیسات
حسن بیات [ کارشناس تاسیسات مکانیک ]
مهدی گنجی [ کارشناس تاسیسات مکانیک ]
یزدان نویدی [ کارشناس ارشد تاسیسات برق ]
کاردان ها
عمران
یداله تیموری [ کاردان عمران ]
تکنسین
تاسیسات
عبدالمجید دریاباری [ تکنسین تاسیسات ]
ساختمان