سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۰۸:۱۴
جستجو
 
Email

 e-mail

بیمارستان 50 تختخوابی سوختگی کرمانشاه

کلینیک تخصصی کرمانشاه

تکمیل بخش جراحی طالقانی

احداث اسکلت بیمارستان ثلاث باباجانی

هتلینگ تمامی بیمارستان های سطح استان

تعمیرات اساسی بیمارستان ها

سایت موثر دارویی

اجرای سیستم تغذیه از دو سو مرکز آموزشی درمانی طالقانی

احداث پست هوایی بیمارستان شهید چمران کنگاور

تعمیرات اتاقک دیزل ژنراتور اورژانس بیمارستان شهید چمران گنکاور

احداث پایگاه فوریت های پزشکی جاده ای پاطاق