وظایف کمیته­ های اجرایی تحول اداری در واحدها:

 

  •      اجرای مصوبات و ابلاغیه­ های حوزه تحول دانشگاه در واحد
  •        تدوین برنامه اجرایی برای پیاده ­سازی مصوبات تحول اداری در واحد
  •        تدوین و بهسازی فرآیندها و روشهای انجام کار در واحد
  •        تدوین و اجرای برنامه­ های لازم برای ارتقای کارآیی، اثربخشی، بهره­وری و اصلاح الگوی مصرف در واحد
  •       تهیه طرحهای اجرایی مرتبط با برنامه­ های هشت گانه تحول در نظام اداری واحد
  •        تدوین و ارائه گزارش عملکرد واحد در زمینه برنامه­های تحول اداری به حوزه تحول اداری دانشگاه