کارگروه واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

اعضای گروه :

1- دکترمحمودرضا مرادی               ریاست دانشگاه - رییس کارگروه

2- دکتر فریبرز ایمانی                    معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه - دبیر کارگروه

3- دکتر طاهره دارابی                   مدیر برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد - رییس دبیرخانه کارگروه

4- دکتر گلاره خاتم                    مدیر امور برنامه های رییس دانشگاه - عضو کارگروه

6- دکتر بیژن کبودی                   رییس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه -عضو کارگروه

7- آقای کامران مومنی فر           مدیر حراست دانشگاه - عضو کارگروه

8- آقای سید جلال کاظمی اسکویی     مدیر اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - عضو کارگروه

9- آقای خلیل عسگری              مدیر اداره امور حقوقی دانشگاه - عضوکارگروه

10- آقای ذوالفقار غلامحسین پور   مدیر تحول اداری و نوسازی دانشگاه - عضو کارگروه

11- آقای ساسان جمشیدی       مدیرامور مالی دانشگاه - عضو کارگروه

12- آقای رامین احمدی           مدیر امور عمرانی دانشگاه - عضو کارگروه

آقای پریوش دادفریان           مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه - عضو کارگروه