لیست شاغلین مدیریت امورمالی دانشگاه

سمت

نام ونام خانوادگی

مدیر مالی

محسن نصرتی

معاون مالی

مهناز تاجبخش یگانه

کارشناس و مشاور امور مالی

فریده محمدی

مسئول دفتر

غلامرضا طهماسب پور

مسئول دفتر

ارسلان عارف پور

رییس اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و بازنشستگان

معصومه السادات کهریزی

کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امورشاغلین)

زهرا اسدیان

کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امورشاغلین)

نفیسه خالقی

کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امورشاغلین)

منیره ویسی

رییس اداره درآمد

آذرمیدخدت نوذری

کارشناس درآمد

افسانه کمالی پور

کارشناس درآمد

طیبه عمی

رئیس اداره اعتبارات و تعهدات

صیدکریم معینی فر

کارشناس تامین اعتبار

فاطمه رحمانی

کارشناس تامین اعتبار

فتانه امامی

کارشناس تامین اعتبار

فوزیه اسدی

رئیس اداره حسابداری منابع و اعتبارات

ساسان جمشیدی

کارشناس صدور اسناد حسابداری

پریسا زارعی

بایگان اسناد مالی

مرتضی قیاسی

بایگان اسناد مالی

بهرام موحد

کارشناس صدور اسناد حسابداری

نسرین سورنی

کارشناس صدور اسناد حسابداری

روشنک براتی

کارشناس صدور اسناد حسابداری

فرحناز عمومی

کارشناس صدور اسناد حسابداری

سمانه کیانی

کارشناس  مالی

شهریار احمدیان

کارشناس صدور اسناد حسابداری

فریبا پاک نژاد

کارشناس  مالی 

غلامحسین اکبری

رئیس اداره حسابداری مدیریت

شهرام نادری

کارشناس حسابداری مدیریت

میترا آقاپور

کارشناس حسابداری مدیریت

نور محمد امیری

کارشناس حسابداری مدیریت

نعمت صفری

کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امور بازنشستگان)

کیومرث کوهکن

کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امور بازنشستگان)

مهین موسی بیگی

کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امور بازنشستگان)

سمیره کردی

کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امور بازنشستگان)

عبدالرضا احمدی

رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

امیر خانی زاده

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

سارا ربانی

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

سهیلا خسروی

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

فریبا کماسی

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

فاطمه وحیدی فر

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

الهه کیانی

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

شهلا درگاهی

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

سپیده هادی

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

محمد رضا رستمی

کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

مسلم فیضی

 ماشین نویس

ژیلا رستم یور

 کارشناس کامپیوتر

علی فتاحی