اداره حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای

رئیس اداره :


صید کریم معینی فر

 

کارشناسان :


فرحناز عمومی

محسن بابایی

فاطمه رحمانی

 

شرح وظایف :

 

نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای

 ثبت اسناد پرداخت با توجه به نظام نوین مالی

- گردآوری منابع لازم جهت اظهار نظر نسبت به وضعیت اعتبارت مصوب و دریافتی

همکاری لازم با واحد های تابعه در خصوص صدور اسناد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع اشکالات

- پاسخگویی به مسئولین در خصوص وضعیت نقدینگی

- انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح

- پیگیری اسناد غیر قطعی

ارائه اطلاعات درخواستی دیوان محاسبات و اداره دارایی

- همکاری لازم با کارشناسان مدیریت بودجه جهت تهیه بودجه تفصیلی

- لیست حساب های انتظامی شامل ضمانت نامه - چک - سفته

- تهیه صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی  و تحویل به حسابرسی مستقل دانشگاه جهت اظهار نظر و بررسی

 

شماره تماس : 38382004-083