رئیس اداره :

صید کریم معینی فر - شهلا محمد پور

 

کارشناسان :

نسرین سورنی - غلامحسین اکبری

شهریار احمدیان- نعمت صفری

بهرام موحد - شهلا درگاهی فرد

مرتضی قیاسی - محمد رضا رستمی

ژیلا رستم پور - فوزیه اسدی

شبنم شریفی - روشنک براتی

الهه کیانی - فتانه امامی

طیبه عمی - اکرم فتحعلی

فرحناز عمومی - فاطمه رحمانی

محسن بابایی

 

شرح وظایف :

نظارت بر تامین اعتبار کلیه درخواست های هزینه ای و سرمایه ای

ثبت اسناد پرداخت با توجه به نظام نوین مالی

نظارت بر دفترداری و اعتبارات ستاد و واحد های تابعه

گردآوری منابع لازم جهت اظهار نظر نسبت به وضعیت اعتبارت مصوب و دریافتی

همکاری لازم با واحد های تابعه در خصوص صدور اسناد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع اشکالات

پاسخگویی به مسئولین در خصوص وضعیت نقدینگی

انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح

تهیه و پرداخت کلیه ی اسناد مطالبات کارکنان اعم از حقوق - حق مدیریت - اضافه کار - متفرقه - مهد کودک - پاداش پایان خدمت - ذخیره مرخصی - حقوق پرسنل طرح و قانون کار - کارانه

پیگیری اسناد غیر قطعی