اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

رئیس اداره :


قباد امینی

 

کارشناسان :


کیومرث کوهکن - فرهاد حبیبی

فاطمه وحیدی فرد - فریبا عربی کماسی

سپیده هادی - سهیلا خسروی

فریبا پاک نژاد - حنانه بهرامی

فریده محمدی

 

شرح وظایف :


- رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و تطبیق با قوانین و دستوالعمل های اجرایی

- رسیدگی به اسناد هزینه ای واحدهای تابعه مستقل و غیر مستقل دانشگاه و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های مربوطه

- مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی

- تطبیق پرداخت ها با موافقت نامه های صادره بودجه تفصیلی دانشگاه

- برگزاری جلسات آموزشی رسیدگی به اسناد جهت واحدهای تابعه

- ابلاغ قوانین و مقررات و دستورالعمل ها به واحدهای تحت پوشش

- تهیه و بررسی صورت های مالی

- همکاری با حسابرس مستقل هیئت امنا

مانیتورینگ تراز مالی کلیه واحدهای تابعه

 

شماره تماس : 38362983-083