شرح وظایف

 

 1. تهیه وتنظیم لیست وپرداخت  حقوق کارکنان ستاد

 2. تهیه وتنظیم کسورات قانونی وارسال فرمهای کسورات بازنشستگی- بیمه خدمات درمانی وتامین اجتمایی وغیره

 3. تهیه وتنظیم کسورات کارکنان برای ارسال به مراجع مورد نظر اعم از بانکها

 4. ثبت احکام پرسنلی در رایانه وهمچنین ثبت مابه التفاوتها

 5. تهیه وارسال گواهی ها برای کارکنان به مراجع مانند بانکها وموسسات

 6. تهیه وتنظیم کسورات صورت وضعیتها ی عمرانی برای تا مین اجتمایی – اداره دارایی وغیره وپیگیری وصول آنها وضمیمه نمودن فیشهای واریزی در اسناد

 7. تنظیم لیست وپرداخت حقوق بازنشستگان 

 8. ارسال حقوق بازنشستگان به بانک های مختلف جهت پرداخت

 9. در خواست وجه احکام بازنشستگان وموظفی

 10. صدور نامه های گواهی برای بازنشستگان

                کمک هزینه ازدواج"

               مدارک لازم:

 1. اصل و تصویر صفحات زوج و زوجه عقد نامه
 2. تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوج و زوجه
 3. تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست
 4. تصویر آخرین حکم کارگزینی برای شاغلین و بازنشستگی برای بازنشستگان و ورثه بگیران
 5. نامه از تامین اجتماعی شعبه مربوطه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج برای پرسنل پیمانی حسب مورد
 6. ارائه گواهی مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج توسط همسر برای پرسنل شاغلین و بازنشسته زن که دارای همسر شاغل درسایر دستگاه ها می باشند حسب مورد (درموردازدواج فرزندان)
 7. ارائه استشهاد محلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد برای پرسنل شاعل و بازنشسته زن که همسر آنها دارای شغل آزاد و یا فاقد شغل می باشند مبنی بر ذکر موارد اخیر برحسب مورد (درموردازدواج فرزندان)
 8. ارائه گواهی از محل کار فرزند مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج در صورتیکه فرزند شاغل باشد حسب مورد
 9. ارائه درخواست تحت عنوان مدیریت محترم امور عمومی دانشگاه

        پس از تکمیل کردن مدارک فوق به اداره رفاه دانشگاه جهت تایید مراجعه کرده وسپس با نامه مدیریت مالی قابل پرداخت میباشد.

       ضمنا"مبلغ کمک هزینه 3920000ریال میباشد

-

 

            کمک هزینه فوت"

            مدارک لازم:

 • گواهی فوت
 • تصویر شناسنامه .مهر فوت شده خرده باش
 • حکم کارگزینی

         پس از تکمیل کردن مدارک فوق به اداره رفاه دانشگاه جهت تایید مراجعه کرده وسپس با نامه مدیریت مالی قابل پرداخت میباشد.

         ضمنا"مبلغ کمک هزینه 3920000ریال میباشد

آدرس:کرمانشاه-بلوارشهید بهشتی-ساختمان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -طبقه اول- امور مالی- اداره دریافت وپرداخت