آشنایی با مدیر

 در راستای رسالت ذاتی خود با بهره مندی از خرد جمعی این مدیریت همواره در تلاش است تا بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر اهداف و برنامه های دانشگاه فراهم آورد. مدیر و کارکنان این حوزه همواره صیانت از اموال بیت المال و صرفه و صلاح دانشگاه را در دستور کار خود قرار داده اند که انجام این مهم جز با رصد مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی و بهره‌گیری از نتایج در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.

 نام و نام خانوادگی:

محسن شمسی

 سمت سازمانی:

مدیر پشتیبانی و امور رفاهی

 مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 سوابق اجرایی:

معاون اداری مالی دانشکده داروسازی

رئیس امور عمومی و سرپرست اداره بازرسی ویژه در معاونت غذا و دارو

رییس اداره تدارکات ستاد دانشگاه

معاون مدیر پشتیبانی و امور رفاهی


شماره تماس ارتباط با مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات رفاهی کرمانشاه:

083-38361177

083-38358441

شرح وظایف

شرح وظایف