آشنایی با مدیر

 در راستای رسالت ذاتی خود با بهره مندی از خرد جمعی این مدیریت همواره در تلاش است تا بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر اهداف و برنامه های دانشگاه فراهم آورد. مدیر و کارکنان این حوزه همواره صیانت از اموال بیت المال و صرفه و صلاح دانشگاه را در دستور کار خود قرار داده اند که انجام این مهم جز با رصد مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی و بهره‌گیری از نتایج در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.

Mrs Dadfarian 2

 

 

 نام و نام خانوادگی:

پریوش دادفریان

 سمت سازمانی:

مدیر پشتیبانی و امور رفاهی

 مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 سوابق اجرایی:

1- سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی، تحقیقاتی معتضدی (سال 1378)

2- مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی، تحقیقاتی معتضدی (از سال 1379 لغایت 1380)

3- قائم مقام مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (از اسفند ماه 1381 لغایت آذر ماه 1389)

4- معاون اداری مالی دانشکده پیراپزشکی ( از تیر ماه 1395 لغایت آبان ماه 1396)

5- مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه (از آبان ماه 1396 تاکنون)


شماره تماس ارتباط با مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات رفاهی کرمانشاه:

083-38361177

083-38358441

 

شرح وظایف

شرح وظایف