اداره خدمات دانشگاه

اداره خدمات عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی متشکل از حوزه های مختلف از قبیل اداری، نقلیه، فضای سبز ، خدمات و غیره می باشد که با توجه به خط مشی های تعیین شده از طرف معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع و زیر نظر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه فعالیت می نماید.

 

نام و نام خانوادگی:

هادی لرستانی

 شماره تماس اداره خدمات و نقلیه دانشگاه:

083-38363148

آدرس:

 کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی (ساختمان شماره 1) طبقه اول، شاخه وسط