آشنایی با امور مالی

 امور مالی یا Finance یک اصطلاح بسیار گسترده از لحاظ معنایی می باشد اما بصورت کلی وقتی در مورد امور مالی صحبت می کنیم هدف دو چیز کلی است: اول در مورد نحوه مدیریت پول یا منابع مالی مطالعه کنیم و دوم روندی ساختار یافته و منظم برای دریافت وجوه مالی داشته باشیم. امورمالی مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه  در جهت بهره گیری از شیوه های نوین علمی سعی در رسیدن به یک استاندارد مالی و موجبات ایجاد شفافیت مالی و قابل اتکا نمودن اطلاعات و گزارش های مالی را فراهم می نماید.

آشنایی با مسئول و کارکنان

آشنایی با مسئول

Mr Akbari

 نام و نام خانوادگی:

حجت اله اکبری

 

سمت:

مسئول امور مالی مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

 

آشنایی با کارکنان:

  نام و نام خانوادگی:

مهین موسی بیگی

 

سمت:

حسابدار مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

 

 

 نام و نام خانوادگی:

ربیع الله بهرامی

 

سمت:

کارشناس حسابداری تعهدی مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی 

شرح وظایف

اطلاعات تماس با امور مالی مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی ستاد دانشگاه

آدرس:

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه (ستاد مرکزی ساختمان شماره 1)- طبقه اول- شاخه وسط- امور مالی مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی ستاد دانشگاه

شماره تماس:

083-38384935