مهمانسرای دانشگاه

 

 نام و نام خانوادگی:

محمد رشیدی

3

سمت سازمانی:

سرپرست مهمانسرا و رستوران سلامت دانشگاه 

 شماره تماس با مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه:

083-38362989

آدرس:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی،جنب بیمارستان امام علی (ع)

شماره تماس:

083-38370206