شرح وظایف اداره تدارکات

1-    انجام کلیه خریدهای تا سقف معاملات کوچک با درخواست خرید

2-    انجام کلیه خریدهای معاملات متوسط از طریق تهیه استعلام بهاء و برگزاری جلسه کمیته خرید

3-    تهیه بلیط هواپیما جهت ماموریت مدیران و کارکنان حوزه ستاد دانشگاه

4-    پرداخت کلیه قبوض آب- برق-گاز و تلفن مربوط به ستاد دانشگاه

5-    شارژ انبار مرکزی دانشگاه (لوازم مصرفی مورد نیاز دانشگاه )

6-    تهیه لیست مربوط به خریدهای انجام شده در نرم افزار مالیاتی و ارسال آن به دارایی

نرخ گذاری رسید های انبار اقلام خریداری شده و تنظیم سند جهت پرداخت هزینه