​آشنایی با اداره تدارکات

اداره تدارکات به عنوان یک از ادارات زیر مجموعه مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه می باشد که از اهم وظایف و مسئولیت های آن می توان به خرید کلیه لوازم و تجهیزات برقی و مکانیکی و تأسیساتی مربوط به کلیه واحدهای دانشگاه را نام برد.

  نام و نام خانوادگی:

سیاوش صالحی

 

سمت سازمانی:

رئیس اداره تدارکات 

نام و نام خانوادگی:

فرزاد سلیمانی

 

سمت سازمانی:

 

 شماره تماس اداره تدارکات دانشگاه:

083-38363148

آدرس:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی (ساختمان شماره 1) طبقه اول، شاخه وسط