برای مشاهده ودریافت بخشنامه عضویت در مهمانسرا و کتابخانه مرکزی دانشگاه بر روی فایل زیر کلیک کنید.

12 12