شرح وظایف اداره رفاه

اهم شرح وظایف اداره رفاه وتعاون ستاد دانشگاه

 • معرفی جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج جهت شاغلین ستاد دانشگاه وبازنشستگان

 • معرفی جهت پرداخت کمک هزینه فوت جهت  شاغلین ستاد دانشگاه وبازنشستگان

 • معرفی شاغلین وبازنشستگان دانشگاه جهت اسکان در مهمانسرای شهرستانهای دیگر

 • انجام امور بیمه ای شامل بیمه پایه وبیمه تکمیلی پرسنل(عقدقرارداد-افزایش تعداد عائله- ابطال دفترچه بیمه- صدور اولیه)

 • معرفی شاغلین وبازنشستگان جهت برخورداری از تخفیف شهریه

 • انجام امور مربوط به منازل سازمانی شامل ثبت نام از متقاضیان اولویت دهی وامتیازبندی- واگذاری وتخلیه وسایر امور مربوطه

 • معرفی جهت عضویت در کتابخانه مرکزی دانشگاه

 • صدور گواهی اشتغال به کار

 • تهیه وتوزیع بن غیرنقدی کارکنان وبازنشستگان

 • هماهنگی ومعرفی جهت پرداخت تسهیلات بانکی

 • صدور گواهی های گوناگون جهت بازنشستگان

 • معرفی اعضای محترم هیئت علمی جهت برخورداری از کارت تراست

 • معرفی اعضای محترم هیئت علمی جهت برخورداری از وام مسکن

 • انجام سایر امور رفاهی شاغلین وبازنشستگان حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگون همچون واگذاری تلفن همراه سهام عدالت و...

 • انجام سایر امورمحوله توسط مقام مافوق