معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

صادق کریمی

مهندس صادق کریمی
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

سوابق مدیریتی :

  • مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد
  • معاون برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد
  • دبیر ستاد راهبردی درآمد دانشگاه
  • عضویت کمیته سرمایه انسانی دانشگاه
  •  رئیس گروه نظارت و پایش عملکرد مالی
  • کارشناس بودجه

جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

1

دکتر حمیدرضا اختری

قائم مقام معاونت توسعه و مدیریت منابع

 

اهداف معاونت

این معاونت مصمم است با بکارگیری کارآمدترین سیستمها و روشهای مدیریت و علوم اداری و با ملاحظه محوری بودن نیروی انسانی در توسعه سازمانی و با عنایت به اعتلاء و رشد معنوی کارکنان٬ انعطاف پذیری٬ عدالت٬ پویایی٬ کارآیی٬ اثربخشی٬ نوآوری٬‌خلاقیت٬ مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات در جهت حمایت از فعالیتهای کلی دانشگاه اقدام نماید.