معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

خانم "معصومه مهری" کارشناس مسئول استخدام

آقای "حسین ویسی" کارشناس استخدام 

خانم "شیوا رستمی" کارشناس استخدام

 خانم "صبا هدایتی فر" کارشناس استخدام

 آقای "سجاد نظرآبادی" کارشناس سامانه کارمند ایران

شرح وظایف واحد

  فرایند:

1-  اخذ مجوزهای استخدامی

الف – ارسال آمار و اطلاعات نیروی انسانی به وزارت بهداشت

ب- انجام مکاتبات و پیگیریهای لازم تازمان اخذ مجوزهای استخدامی

ج- اخذ مجوز استخدامی

2-  نیاز سنجی نیروی انسانی

الف- جمع آوری اطلاعات مربوط به پست های بلاتصدی سازمانی از مراکز تحت پوشش دانشگاه

ب- ارسال آمار و اطلاعات مربوط به معاونتهای ذیربط جهت بررسی و اعلام نظر

ج- اعلام نظر معاونتها و بررسی مجدد پستهای سازمانی از لحاظ تطبیق با چارت سازمانی و نیازهای دانشگاه 

3-  برنامه ریزی

الف – تدوین برنامه زمانبندی شده جهت مقدمات برگزاری آزمون

ب- برگزاری کمیته آزمون استخدامی در طول مدت برنامه آزمون جهت تعیین شرایط و ملزومات آزمون

ج- تهیه و گردآوری قوانین و مقررات استخدامی و تنظیم آگهی استخدامی

د- انجام مکاتبات اداری با سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه و ادارات دولتی استان

4-اجرای آزمون

الف – انتشار آگهی استخدامی براساس قوانین و مقررات موجود

ب – ثبت نام اینترنتی و بررسی مدارک استخدامی داوطلبان

پ-صدور و توزیع کارت ورود به جلسه داوطلبان استخدامی

ج – اجرای آزمون استخدامی درموعد مقرر

د- تصحیح اوراق و اعلام نتایج پس از بررسی مجدد

5-  جذب و بکارگیری

الف – معرفی افراد اصلی و ذخیره به هسته گزینش

ب- اعلام نتایج گزینش پس از اخذ نظریه از هسته گزینش به معرفی شدگان آزمون

پ- تشکیل پرونده استخدامی پذیرفته شدگان و معرفی آنان به مراکز ذیربط به منظور طی مراحل استخدامی

ج- بررسی پرونده و صدور ابلاغ استخدامی پس از تکمیل مدارک مربوطه

د- بررسی احکام استخدامی صادر شده و تائید نهایی پس از شروع بکار و انجام امور مربوطه از طریق کارگزینی مراکز تحت پوشش

6-ارزشیابی

الف-بررسی فرایندهای استخدامی از ابتدا تا انتهای مراحل آزمون

ب- تهیه اطلاعات و آمار استخدام درسال مذکور

ج- تعیین و بررسی نقاط قوت و ضعف جهت ترمیم مشکلات احتمالی

خلاصه وظایف واحد استخدام

1-  انجام امور مربوط به جذب و بکارگیری نیروی انسانی و مکاتبات مربوطه

2-  بررسی و انجام امور مربوط به تبدیلیل وضعیت استخدامی افراد

3-  بررسی و انجام امور مربوط به جذب و بکارگیری ایثارگران و هماهنگی لازم با بنیاد شهید

4-  بررسی و انجام امور مربوط به درخواستهای استعفای کارکنان

5-  ابلاغ نظریات هسته گزینش درخصوص افراد جدید الاستخدام و کارکنان پیمانی

6-   بررسی و تحلیل دستورالعمل ها ، قوانین و مقررات استخدامی

7-   نظارت بر امور استخدام و چگونگی جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی

 

 

شماره تماس واحد

083-38398996