معرفی مسئول واحد و کارشناسان مربوطه

خانم "پریشان ارکوازی" - کارشناس مسئول نقل و انتقالات

خانم "نسرین جعفری" - کارشناس نقل و انتقالات

آقای "یونس فلاحی نژاد" - کارشناس نقل و انتقالات

شرح وظایف واحد

1 - انتقال کارکنان "رسمی - رسمی آزمایشی - پیمانی - قراردادی " ورودی و خروجی

2 - ماموریت کارکنان "رسمی - رسمی آزمایشی - پیمانی - قراردادی " ورودی و خروجی

3 - ماموریت آموزشی کارکنان (ایثارگران ، هیات علمی و ...)

4 - ابلاغیه تعهد ( محاسبه و صدور ابلاغیه کارکنان پس از فراغت از تحصیل )

5 - سایر مکاتبات از جمله مکاتبه دفتر حقوقی ، صدور ابلاغیه ، مکاتبات هیات رئیسه و ....

6 - برگذاری و برنامه ریزی کمیته سرمایه انسانی ( نقل و انتقالات )

شماره تماس واحد

083-38362985