وظایف کمیته­ های اجرایی تحول اداری در واحدها

1.      اجرای مصوبات و ابلاغیه­ های حوزه تحول دانشگاه در واحد

2.      تدوین برنامه اجرایی برای پیاده ­سازی مصوبات تحول اداری در واحد

3.      تدوین و بهسازی فرآیندها و روشهای انجام کار در واحد

4.      تدوین و اجرای برنامه­ های لازم برای ارتقای کارآیی، اثربخشی، بهره­وری و اصلاح الگوی مصرف در واحد

5.      تهیه طرحهای اجرایی مرتبط با برنامه­ های هشت گانه تحول در نظام اداری واحد

6.      تدوین و ارائه گزارش عملکرد واحد در زمینه برنامه­های تحول اداری به حوزه تحول اداری دانشگاه