اخبار اداره رفاه

اداره رفاه و تربیت بدنی پیشگام در جهت رفاه همکاران دانشگاه

یکی از ادارات تابعه مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی، اداره رفاه و تربیت بدنی می باشد که بر اساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه کارکنان واجد شرایط  تسهیلات رفاهی اعطا می نماید. اداره رفاه کارکنان از واحدهای بنیادی سازمان های امروزی بوده که نقش پررنگ و تأثیرگذاری در شکل گیری انگیزه ها، پتانسیل و بهبود عملکرد کارکنان یک سازمان ایفا می کند. افزایش تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری،تفریحی، ورزشی و رفاهی همواره باعث بالا رفتن انگیزش و بهره وری کاری کارکنان خواهد بود.

 


 بیمه تکمیلی درمان
 بیمه خودرو
question
 بیمه تکمیلی درمان کارکنان
 خلاصه تعهدات بیمه خودرو کارکنان
 صفحه مشاهده سوالات متداول
فراخوان فروشگاه سفر
 فراخوان ایده های رفاهی
 لیست فروشگاه های طرف قرارداد
 رزرو اماکن اقامتی طرف قرارداد
motel رسانه جدید 1
میهمانسراهای سایر استان ها
  نظر سنجی و ثبت بازخوردسایر امور اداری

 

شرح وظایف مسئول اداره

1-مطالعه قوانین ومقررات مربوط به کارکنان ونظارت بر اجرای دقیق وانطباق آن با مواد قانونی مطروحه.
2-برگزاری جلسات در خصوص امور رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات مفید و منطقی .
3-شرکت در جلسات و کمیته ها بر حسب ضرورت.
4-پیش بینی احتیاجات پرسنلی واقدام در مورد تامین نیازهای مربوط.
5-همکاری در انعقاد قراردادهای بیمه وسایر امور رفاهی.
6-بررسی روش های مناسب و ساده کردن مراحل انجام کار بطریق حذف مراحل زاید فرآیند، کنترل فرم ها وتهیه فرم های جدید.
7-همکاری در ایجاد هماهنگی برنامه های رفاهی، تفریحی و ورزشی کارکنان بمنظور هر چه مفید تر کردن آنها.
8-شرکت در سمینارها، کمیته ها وکنفرانس های مربوط به امور رفاهی کارکنان و پیشنهاد نظرات اصلاحی در انجام بهینه امور.
9-معرفی رابطین امور رفاهی واحدها به منظور توسعۀ اقدامات رفاهی برای کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
10-انجام سایر امور محوله توسط مقام مافوق مطابق مقررات.

11-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای گسترش و توسعه ورزش در دانشگاه علوم پزشکی

12-تهیه امکانات و فراهم نمودن مقدمات گذراندن سالم اوقات فراغت وابستگان به کارکنان دانشگاه ، نظیر کلاسهای تفریحی و آموزشی در رشته های مختلف ورزشی

13-ترغیب کارکنان به شرکت در فعالیت های ورزشی و تشکیل و اداره تیم های مختلف.

14- اجرای مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آن و ایجاد رقابت سالم ورزشی جهت تقویت انگیزه و پذیرش نقش مفید ورزش در باروری قابلیت های فردی و اجتماعی و گنجاندن آن در برنامه روزانه و هفتگی دانشجویان ، کارمندان و اعضاء هیئت علمی

15-برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان و کارکنان

16-برگزاری اردوهای ورزشی

17-اجراء برنامه های متنوع ورزشی

آشنایی با مسئول و کارکنان

رسانه جدید

 

نام و نام خانوادگی:   علیرضا حاتمی 

سمت سازمانی: رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی 

نام و نام خانوادگی:   شهرام کاظمی

 سمت سازمانی: مسئول تربیت بدنی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:   حسنیه توکلی

سمت سازمانی: متصدی امور دفتری

 نام و نام خانوادگی:   مریم امیریان

سمت سازمانی: کارشناس تربیت بدنی کارکنان

 نام و نام خانوادگی:    میلاد مومنی

 سمت سازمانی: کارشناس امور اداری

نام و نام خانوادگی:    فرشته باباحیدریان

سمت سازمانی: کارشناس امور اداری

 

اطلاعات تماس با اداره رفاه و تربیت بدنی ستاد دانشگاه

آدرس:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

(ساختمان شماره 1) طبقه اول، شاخه وسط- اداره رفاه و تربیت بدنی

شماره تماس:

083-38390458