تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۵ اسفند ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۵ ۱۲   کاربر ۲۰   صفحه
۱۲/۰۴ ۹۱   کاربر ۵۱۲   صفحه
۱۲/۰۳ ۱۰۴   کاربر ۶۵۹   صفحه
۱۲/۰۲ ۱۷۱   کاربر ۷۵۰   صفحه
۱۲/۰۱ ۶۰   کاربر ۳۰۶   صفحه
۱۱/۳۰ ۳۲۵   کاربر ۵۲۷   صفحه
۱۱/۲۹ ۱۲۶   کاربر ۵۳۴   صفحه
۱۱/۲۸ ۱۶۳   کاربر ۶۳۸   صفحه
۱۱/۲۷ ۷۲   کاربر ۱۳۸   صفحه
۱۱/۲۶ ۷۹   کاربر ۱۴۵   صفحه
۱۱/۲۵ ۱۱۹   کاربر ۳۰۶   صفحه
۱۱/۲۴ ۱۰۳   کاربر ۲۷۴   صفحه
۱۱/۲۳ ۱۰۴   کاربر ۳۲۰   صفحه
۱۱/۲۲ ۵۲   کاربر ۱۱۷   صفحه
۱۱/۲۱ ۱۰۷   کاربر ۲۹۰   صفحه
۱۱/۲۰ ۷۱   کاربر ۷۰۵   صفحه
۱۱/۱۹ ۱۰۶   کاربر ۶۱۵   صفحه
۱۱/۱۸ ۱۰۵   کاربر ۵۱۸   صفحه
۱۱/۱۷ ۱۲۳   کاربر ۴۵۸   صفحه
۱۱/۱۶ ۱۲۴   کاربر ۲۸۸   صفحه
۱۱/۱۵ ۸۴   کاربر ۱۴۴   صفحه
۱۱/۱۴ ۱۴۲   کاربر ۲۳۸   صفحه
۱۱/۱۳ ۵۸   کاربر ۶۰۱   صفحه
۱۱/۱۲ ۷۲   کاربر ۲۱۸   صفحه
۱۱/۱۱ ۱۱۳   کاربر ۴۳۴   صفحه
۱۱/۱۰ ۱۰۱   کاربر ۴۳۴   صفحه
۱۱/۰۹ ۱۳۱   کاربر ۲۹۶   صفحه
۱۱/۰۸ ۱۴۲   کاربر ۴۳۹   صفحه
۱۱/۰۷ ۲۸۰   کاربر ۴۴۷   صفحه
۱۱/۰۶ ۸۷   کاربر ۲۴۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۵,۳۳۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱,۳۴۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۹,۰۵۸ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۰,۹۱۲ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۳۱۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۴۱۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۹۵۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷,۴۶۰ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۲,۳۰۲ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۵,۰۲۴ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۶,۵۷۲ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۸,۴۴۴ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۵,۰۸۴ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۰,۳۴۲ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۹,۸۲۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۱,۳۰۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۷,۶۶۲ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷,۴۷۶ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۹,۲۱۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶,۴۱۶ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶,۸۵۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۸,۲۶۳ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۷,۷۶۳ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۰۵۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۱۹,۷۴۹ ۵۰ %
ZZZ
ZZZ
۴,۲۹۴,۵۲۵ ۲۶ %
USA
USA
۱,۲۵۳,۳۰۲ ۸ %
EU
EU
۷۱۶,۶۴۹ ۴ %
DEU
DEU
۳۷۳,۸۲۸ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۷,۸۸۷ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۷,۱۲۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۰,۱۷۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۵۹,۳۹۳ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۰,۴۱۳ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۵,۸۰۹ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۰۲۹ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۰۹۴ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۲۲۹ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۳ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۷۵ ۰ %
POL
POL
۱۹,۲۰۱ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۴۷۷ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۳۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۵۱,۲۵۸ ۲۵ %
Chrome
Chrome
۵۰,۷۶۹ ۲۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۳,۶۰۹ ۱۱ %
Other
Other
۱۸,۴۴۱ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۱۷,۶۶۶ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۲,۲۰۹ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۹,۶۸۵ ۵ %
IE 7.0
IE 7.0
۸,۸۷۱ ۴ %
Safari
Safari
۵,۳۹۹ ۳ %
Opera
Opera
۴,۴۳۸ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۵۰۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۹۶۱ ۱ %
Edge
Edge
۲۳۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۹,۷۵۴ ۳۴ %
XP ۵۵,۸۰۳ ۲۷ %
Other ۳۵,۲۴۰ ۱۷ %
Windows 2003 ۱۶,۰۹۵ ۸ %
Linux ۱۴,۰۹۱ ۷ %
Windows 10 ۳,۶۵۳ ۲ %
iOS ۳,۲۵۷ ۲ %
Windows 8 ۳,۱۶۹ ۲ %
Vista ۲,۲۸۹ ۱ %
Android ۲,۲۶۸ ۱ %
FreeBSD ۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲,۱۱۷
چارت سازمانی ۱,۲۱۹
سردر ۹۴۲
علوم پزشکی کرمانشاه ۷۵۸
استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷۰۲
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۵۷
سردر دانشگاه ۵۵۶
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۳۶
سر در دانشگاه ۴۵۷
استخدامی علوم پزشکی کرمانشاه ۴۳۰
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۵۰
استخدام ۳۲۶
استخدام علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸۳
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۲۶۹
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۵۴
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۰
بیمارستان امام خمینی کرمانشاه ۲۳۷
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۲۲۳
مهمانسراهای دانشگاه علوم پزشکی ۲۱۱
بیمارستان فارابی کرمانشاه ۱۸۸
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۸۴
استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ۱۸۱
بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۱۸۱
استخدام علوم پزشکی ۱۷۵
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی ۱۷۴
بیمارستان امام علی کرمانشاه ۱۶۳
مهمانسرای علوم پزشکی ۱۶۱
استخدامی علوم پزشکی ۱۵۴
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۵۱
خانه بهداشت ۱۴۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استخدامی ۱۳۵
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۵
مهمانسرای علوم پزشکی اصفهان ۱۳۱
اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۲
طراحی سردر دانشگاه ۱۱۳
طراحی دانشکده ۱۱۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استخدام ۱۱۰
بیمارستان طالقانی ۱۰۸
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۰۸
مهمانسراهای علوم پزشکی ۱۰۷
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۰۱
مهمانسرای علوم پزشکی کرمانشاه ۹۵
سردردانشگاه ۹۳
طرح نیروی انسانی ۹۲
حق مهد کودک ۹۰
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی یزد ۸۶
طراحی دانشگاه ۸۵
دیوار خانه های روستایی ۸۳
امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۱
استخدامی کرمانشاه ۸۰