تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۲ آذر ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۲۲ ۸۷   کاربر ۲۰۵   صفحه
۰۹/۲۱ ۲۲۵   کاربر ۳۱۳   صفحه
۰۹/۲۰ ۸۸   کاربر ۱۹۱   صفحه
۰۹/۱۹ ۸۸   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۹/۱۸ ۱۱۰   کاربر ۲۹۵   صفحه
۰۹/۱۷ ۶۶   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۹/۱۶ ۶۵   کاربر ۱۶۵   صفحه
۰۹/۱۵ ۵۱   کاربر ۶۹   صفحه
۰۹/۱۴ ۹۶   کاربر ۱۸۴   صفحه
۰۹/۱۳ ۹۹   کاربر ۲۵۸   صفحه
۰۹/۱۲ ۱۲۰   کاربر ۳۲۰   صفحه
۰۹/۱۱ ۸۸   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۹/۱۰ ۳۹   کاربر ۹۱   صفحه
۰۹/۰۹ ۶۳   کاربر ۱۲۲   صفحه
۰۹/۰۸ ۱۱۹   کاربر ۲۰۵   صفحه
۰۹/۰۷ ۱۱۵   کاربر ۲۲۵   صفحه
۰۹/۰۶ ۴۹   کاربر ۶۶   صفحه
۰۹/۰۵ ۹۹   کاربر ۲۰۹   صفحه
۰۹/۰۴ ۱۰۶   کاربر ۱۸۴   صفحه
۰۹/۰۳ ۶۷   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۹/۰۲ ۷۷   کاربر ۱۴۹   صفحه
۰۹/۰۱ ۹۴   کاربر ۲۸۰   صفحه
۰۸/۳۰ ۱۰۳   کاربر ۲۶۱   صفحه
۰۸/۲۹ ۱۰۷   کاربر ۲۰۵   صفحه
۰۸/۲۸ ۴۵   کاربر ۶۹   صفحه
۰۸/۲۷ ۹۷   کاربر ۴۸۱   صفحه
۰۸/۲۶ ۷۴   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۸/۲۵ ۸۴   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۸/۲۴ ۸۷   کاربر ۱۵۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۹۱   کاربر ۱۶۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۴,۶۷۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۰,۷۵۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸,۵۲۰ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۰,۲۹۴ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۴۱۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۷۷۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۵۶۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷,۰۰۹ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۰,۷۴۳ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۳,۲۰۲ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۴,۹۹۳ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۶,۶۷۲ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۳,۳۶۸ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۸,۹۶۳ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۸,۶۷۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۰,۵۴۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۷,۱۶۷ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶,۷۴۵ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۸,۵۷۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۵,۷۱۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶,۳۸۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۷,۶۴۵ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶,۹۶۱ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۶,۲۷۶ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۳۱,۷۷۳ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۹۸,۰۵۷ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۲۹,۹۹۹ ۷ %
EU
EU
۶۹۰,۳۲۲ ۴ %
DEU
DEU
۳۱۰,۲۰۶ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۴,۲۷۵ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۳,۱۸۴ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۰,۲۰۵ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۳,۷۴۶ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۳,۴۵۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۹,۱۰۸ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۷,۴۹۲ ۱ %
NOR
NOR
۴۶,۳۷۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۳,۳۷۰ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۲۲ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۸۰۹ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۱۵۶ ۰ %
POL
POL
۱۴,۷۵۶ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۴۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۹,۴۷۳ ۲۵ %
Chrome
Chrome
۴۶,۹۴۱ ۲۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۳,۵۳۷ ۱۲ %
Other
Other
۱۸,۰۱۸ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۱۷,۴۰۸ ۹ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۱,۹۶۱ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۹,۳۵۰ ۵ %
IE 7.0
IE 7.0
۸,۸۴۶ ۴ %
Safari
Safari
۵,۱۴۵ ۳ %
Opera
Opera
۴,۳۸۱ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۱۸۷ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۹۳۲ ۱ %
Edge
Edge
۱۹۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۷,۰۷۵ ۳۴ %
XP ۵۵,۳۷۲ ۲۸ %
Other ۳۴,۳۶۷ ۱۷ %
Windows 2003 ۱۶,۰۷۸ ۸ %
Linux ۱۱,۹۵۰ ۶ %
iOS ۳,۰۲۴ ۲ %
Windows 10 ۲,۹۰۵ ۱ %
Windows 8 ۲,۸۵۸ ۱ %
Vista ۲,۱۸۴ ۱ %
Android ۲,۱۶۲ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲,۰۹۹
چارت سازمانی ۱,۲۱۲
سردر ۹۴۲
علوم پزشکی کرمانشاه ۷۵۸
استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷۰۲
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۵۷
سردر دانشگاه ۵۵۶
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۳۳
سر در دانشگاه ۴۵۷
استخدامی علوم پزشکی کرمانشاه ۴۳۰
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۵۰
استخدام ۳۱۶
استخدام علوم پزشکی کرمانشاه ۲۸۳
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۲۶۹
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۵۴
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۰
بیمارستان امام خمینی کرمانشاه ۲۳۷
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۲۲۳
مهمانسراهای دانشگاه علوم پزشکی ۲۱۱
بیمارستان فارابی کرمانشاه ۱۸۸
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۸۴
بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۱۸۱
استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ۱۸۱
استخدام علوم پزشکی ۱۷۴
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی ۱۷۴
بیمارستان امام علی کرمانشاه ۱۶۳
مهمانسرای علوم پزشکی ۱۶۱
استخدامی علوم پزشکی ۱۵۴
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۵۱
خانه بهداشت ۱۴۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استخدامی ۱۳۵
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۵
مهمانسرای علوم پزشکی اصفهان ۱۳۱
اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۲۲
طراحی سردر دانشگاه ۱۱۳
طراحی دانشکده ۱۱۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استخدام ۱۱۰
بیمارستان طالقانی ۱۰۸
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۰۸
مهمانسراهای علوم پزشکی ۱۰۷
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۰۱
مهمانسرای علوم پزشکی کرمانشاه ۹۴
سردردانشگاه ۹۳
طرح نیروی انسانی ۹۱
حق مهد کودک ۹۰
طراحی دانشگاه ۸۵
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی یزد ۸۴
دیوار خانه های روستایی ۸۳
امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۱
استخدامی کرمانشاه ۸۰