""به وب سایت معاونت توسعه مدیریت ومنابع خوش آمدید""

جداول آماری سه ماهه معاونت توسعه جهت حراست

اختصاص شماره مستخدم

 توجه فرمایید : این فایل جهت کارکنان رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی و همچنین اعضاء هیات علمی رسمی ، هیات علمی رسمی آزمایشی وهیات علمی پیمانی که قبلا از طریق واحد استخدام شماره مستخدم به آنها اختصاص نیافته تکمیل گردد. درصورت خالی بدون حتی یک قلم اطلاعاتی و یا تغییر در فرمت فایل و اضافه یا کم نمودن اقلام  ، فایل عودت داده خواهد شد . 


اختصاص شماره مستخدم دانلود فایل اختصاص شماره مستخدم


لطفا قبل از تکمیل فایل راهنمای زیر را دانلود و مطالعه فرمایید.


شناسه استخدام شناسه استخدام

فرم کارکنان قراردادی ایثارگر

فرم ماده 8 تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان