""به وب سایت معاونت توسعه مدیریت ومنابع خوش آمدید""

اطلاعیه

 

سامانه نرم افزاری نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه راه اندازی شد

خانم نصرتی

 

مدیر منابع انسانی از راه اندازی سامانه نرم افزاری نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه خبر داد.
الهه نصرتی با اعلام این خبر گفت: همزمان با طراحی و راه اندازی سامانه نرم افزاری نقل و انتقالات کارکنان دانشگاهها از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همکاران دانشگاه می توانند از این پس هرگونه تقاضای انتقال، تغییر محل خدمت، ماموریت و تمدید ماموریت درون سازمانی و برون سازمانی را بصورت الکترونیک انجام دهند.
وی بابیان اینکه از این پس متقاضیان می توانند بامراجعه به لینک http://transfer.behdasht.gov.ir که در حال حاضر در صفحه نخست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در قسمت کارکنان تعبیه گردیده است، نسبت به ثبت نام وتکمیل اطلاعات مذبور اقدام نمایند گفت: بدیهی است به مدارک ارسالی به صورت دستی وخارج از سامانه مذکور ترتیب اثرداده نخواهدشد.

جداول آماری سه ماهه معاونت توسعه جهت حراست

اختصاص شماره مستخدم

 توجه فرمایید : این فایل جهت کارکنان رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی و همچنین اعضاء هیات علمی رسمی ، هیات علمی رسمی آزمایشی وهیات علمی پیمانی که قبلا از طریق واحد استخدام شماره مستخدم به آنها اختصاص نیافته تکمیل گردد. درصورت خالی بدون حتی یک قلم اطلاعاتی و یا تغییر در فرمت فایل و اضافه یا کم نمودن اقلام  ، فایل عودت داده خواهد شد . 


اختصاص شماره مستخدم دانلود فایل اختصاص شماره مستخدم


لطفا قبل از تکمیل فایل راهنمای زیر را دانلود و مطالعه فرمایید.


شناسه استخدام شناسه استخدام

فرم کارکنان قراردادی ایثارگر

فرم ماده 8 تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان